28 jan

Vargjakten får fortsätta

Svenska Jägareförbundet – 2015-01-28 10:39 CET

Under de senaste åren har det blivit mer regel än undantag att beslut som omfattar licensjakt eller skyddsjakt på varg har överklagats till förvaltningsdomstolarna. När regeringen regionaliserade rovdjursförvaltningen passade den också på att ändra proceduren kring överklaganden.

– Vi tycker att nuvarande ordning där Länsstyrelserna fattar beslut om jakt och dessa kan överklagas till Naturvårdsverket är en fullt tillräcklig process. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen fattat beslut om att pröva regelverket.

Frågan i målet rör bara om licensjaktsbeslut slutligen ska avgöras av Naturvårdsverket eller om det också får överklagas till förvaltningsdomstolarna.

– Det är oerhört positivt att domstolen inte stoppar den pågående licensjakten på varg. Detta är viktigt för de människor som påverkas negativt av den allt för täta vargstammen, säger Torbjörn Lövbom.

– Det är viktigt att komma ihåg att Kammarrätten tidigare har prövat regelverket bland annat mot bakgrund av en ny EU-dom i ämnet och funnit att den nuvarande ordningen med Naturvårdverket som sista instans uppfyller de krav man kan ställa, säger Ola Wälimaa, Svenska Jägareförbundets förbundsjurist.

För mer information kontakta:
Ola Wälimaa, förbundsjurist, Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 22
Torbjörn Lövbom, ordförande Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt.

Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.