31 dec

Manifestation – vargjakten 2 jan

Manifestationer angående den stoppade vargjakten.

När vi inte får gå ut på vargjakt på lördagen den 2 jan , får vi istället göra vår röst hörd genom två manifestationer.

Det har blivit rena cirkusen runt vargjakten. Det är många domstolar inblandade och det ges olika utfall i domar. Det känns oerhört frustrerande för oss på landsbygden och i Värmlands län att bli behandlade på detta sätt.

Genom att delta i en eller bägge av de manifestationer som genomförs på lördag, kan vi visa vårt missnöje och frustration över hur vargpolitiken blivit och är.

Det kommer att hållas två Manifestationer

  • lördagen den 2 januari – Torsby på torget kl 11.00
  • lördagen den 2 januari – Stora Torget i  Karlstad kl 15.00.