7 feb

ÅRSMÖTE 2024

Välkomna på årsmöte i Sunne JVK

Årsmöte onsdag den 14:e februari, kl 18.00

Frykensalen, Sunne bibliotek

Mer information:

* Länsföreningen Värmlands representant tillika Sunne kretsens ordförande: Erik Eriksson.
Han informerar om vad som sker inom Svenska Jägareförbundet – både lokalt och nationellt.

* Årsmöteshandlingar finns på plats i lokalen
* Efter mötet bjuder vi på kaffe & fika!