28 okt

OBS! Kamerainventering – kurs subventioneras av kretsen

Utbildning i kamerainventering lo

Ta tillfället i akt att fördjupa dina kunskaper i kamerainventering. Tre tillfällen erbjuds digitalt, med start redan 28:e oktober. Sunne jaktvårdskrets anser att inventeringen är lo är så pass viktig för eventuell licensjakt, att anmälningsavgiften på 100 kr subventioneras av kretsen.

Sprid gärna bland era vänner och bekanta

Hälsningar styrelsen

 

28 okt

TEMA kamerainventering lo

TEMA kamerainventering lo

3 timmars digital föreläsning i TEAMS (i samarbete med Studiefrämjandet) inkl frågor

Pris: 100 kr

Vägledning

Hur inventerar jag som jägare lodjur?
Grundutbildning i viltkameras funktioner och praktisk användning samt utbildning i hur man med hjälp av viltkamera inventerar lodjur.

Mål

Att deltagarna har grundläggande kunskap om lo.
Viltkamerans funktioner.
Var placerar jag kameran lämpligast?
Svartvit?
Färg?
Praktiska tips.

3 tillfällen

28 okt, 11 nov samt 9 dec.

Kursledare: Gunnar Glöersen

———————

28 oktober 2021 – kl 18:30-21:30

Bokas här
—————————–

11 november 2021 – kl 18:30-21:30

Bokas här
——————————

9 december 2021 – kl 18:30-21:30

Bokas här

 

26 okt

Välkommen till Mässa 28 okt 2021

Till medlemmar i Grums-, Hagfors-, Sunne-, Torsby- kretsen

 Hej!

På torsdag den 28e oktober så hittar Ni oss – Svenska Jägareförbundet –  som deltagare i Företagssalongen!
Vi vill hälsa Er varmt välkomna att besöka oss o alla andra utställare på denna mässa!

Representanter finns på plats mellan kl 11-16.

 Vill Ni veta mer – gå gärna in på https://www.foretagssalongen.se/for-besokare/.

6 okt

Jägarförbundet Värmland informerar – Älgjakten 2021

Jägareförbundet Värmland informerar inför älgjakten 2021

Lite info från Jägarförbundet Värmlands

Årets älgjakt 2021
From 8 oktober tom 31 januari får hela Värmland vara ute på jakt.
Torsby kommun smygstartade redan den 1 september i mindre omfattning.
Men för många är ju detta ”årets höjdpunkt” – för landets 300 000 jägare – så Njut ute i skogen!

Skitjakt på Er – Ni som är ute i skogarna!
————————
Tänk smart!
Från och med 29e september ändrade Folkhälsomyndigheten sina råd och rekommendationer.
Vi vill påminna Er att eget ansvar gäller fortsatt och vi ber er vara rädda om Er och varandra – för att undvika ökad smittspridning!
———————————
Avskjutningsrekommendationer inför älgjakten 2021
Jägareförbundet Värmland har under ett antal år arbetat hårt för en mer meningsfull älgjakt i länet. Vi har under många år haft stora utmaningar med höga koncentrationer av varg samtidigt som kraven på avskjutning har pressat ner älgstammen. De senaste åren har vi sett ett trendbrott där älgstammen återigen visat en positiv utveckling i flera områden och därmed ökar konflikten kring betesskador.
Trots att vi på många håll ser en ökande älgstam och målsättning är att minska stammen – är det viktigt att vi jägare fortsätter att vårda vår älgstam för att främja en god kvalité.
————————
Jägareförbundet Värmland anser:
• Inom ett flertal områden kommer krav på en minskning av älgstammens täthet.
Detta då betesskadorna anses höga. Vi skall självklart arbeta med både med foderproduktion (framförallt ståndortsanpassning) samt en väl avvägd avskjutning för att nå våra målsättningar i skötselplanerna.

• Forskning visar också att älgtätheten och betesskador uppvisar ett svagt samband. Övriga klövviltsstammars storlek samt fodertillgång spelar en mycket viktig roll.

• Därför är det viktigt att vi ser helheten och genom god lokal dialog och samarbete förvaltar samtliga klövviltsarter på det lokala planet.
• Gemensamt arbeta för en bättre ståndortsanpassning med mer tall i markerna.

Angående älgstammen bör man tänka på att:
• I områden med svag älgstam krävs än större noggrannhet avseende vilka djur som fälls. Ju mindre stam, desto känsligare är den för en felaktig avskjutning.

• Avskjutningen ska eftersträva en hög kalvandel. Detta främjar medelåldern i älgstammen och därmed kvalitén. I områden med hög vargkoncentration är det än viktigare att låta kalvtillgången styra.
.
• Tjurandelen i stammen är av stor betydelse och bör ligga närmare 40 % av vuxna djur i älgobsen. För att kor skall bli betäckta under första brunsttillfället krävs dessutom stora tjurar. Restriktioner i avskjutningen som främjar större tjurar rekommenderas därför.

• Där hög predation förekommer kan kor i sin mest produktiva ålder gå ensamma redan vid jaktstarten. Var mycket försiktig med stora hondjur och försök spara dessa. Dessa är mycket viktiga för en älgstam av god kvalité.

• Försök samarbeta över större område avseende avskjutningsstrategier. Att ett jaktlag ensamt använder en genomtänkt avskjutningsstrategi gör ingen stor skillnad. Ett större område som använder en gemensam genomtänkt avskjutningsstrategi kan göra underverk för älgstammens kvalité.

• Det effektivaste sättet att minska en älgstam är att öka andelen hondjur i avskjutningen. Tänk dock på att ett stort uttag av hondjur lär ge stor påverkan på reproduktionen kommande år.

• De älgar som finns kvar efter jakten är grunden för den framtida älgstammen