28 jan

Vargjakten får fortsätta

Svenska Jägareförbundet – 2015-01-28 10:39 CET

Under de senaste åren har det blivit mer regel än undantag att beslut som omfattar licensjakt eller skyddsjakt på varg har överklagats till förvaltningsdomstolarna. När regeringen regionaliserade rovdjursförvaltningen passade den också på att ändra proceduren kring överklaganden.

– Vi tycker att nuvarande ordning där Länsstyrelserna fattar beslut om jakt och dessa kan överklagas till Naturvårdsverket är en fullt tillräcklig process. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen fattat beslut om att pröva regelverket.

Frågan i målet rör bara om licensjaktsbeslut slutligen ska avgöras av Naturvårdsverket eller om det också får överklagas till förvaltningsdomstolarna.

– Det är oerhört positivt att domstolen inte stoppar den pågående licensjakten på varg. Detta är viktigt för de människor som påverkas negativt av den allt för täta vargstammen, säger Torbjörn Lövbom.

– Det är viktigt att komma ihåg att Kammarrätten tidigare har prövat regelverket bland annat mot bakgrund av en ny EU-dom i ämnet och funnit att den nuvarande ordningen med Naturvårdverket som sista instans uppfyller de krav man kan ställa, säger Ola Wälimaa, Svenska Jägareförbundets förbundsjurist.

För mer information kontakta:
Ola Wälimaa, förbundsjurist, Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 22
Torbjörn Lövbom, ordförande Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt.

Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

27 jan

Vargjakten avlyst i Värmland

Varg nummer 24 är fälld inom Värmlands län.
– Därmed är tilldelningen fylld och licensjakten avlyst.

Vargen sköts inom Forshagareviret, område 2. Vargen påsköts och hittades kort därefter, 100 meter från skottplatsen.
Maria Falkevik.Maria Falkevik, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Värmland kommenterar den nu avslutade vargjakten:
– Det har gått bra. Det finns säkert en hel del lärdomar man kan dra inför kommande år. Vi ska bjuda in jaktledarna och Jägareförbundet för en utvärdering.

Tanken var ju att revir skulle tömmas, men sannolikt finns det varg kvar i samtliga revir.
Kommer länsstyrelsen att ta något tilläggsbeslut om jakt på ytterligare vargar?
– Nej, vi har inte tänkt ta något tilläggsbeslut, nu utvärderar vi det resultat som har blivit, säger Maria Falkevik.
Länsstyrelsen vill bland annat avvakta resultaten från DNA-analyser som ska göras på de fällda vargarna, för att se vilka revir de har tillhört och vilka revir som eventuellt kan ha tömts.
– Är det så att man ser spår nya efter varg i jaktområdena är det viktigt att det rapporteras till oss, så vi kan komma dit och kvalitetssäkra spåren. Det är viktigt för framtida beslut om vargjakt, säger Maria Falkevik.
– Med tanke på att det pågår en prövningsprocess är det också bättre att ta en sak i taget, avslutar hon.

15 jan

Grönt ljus för vargjakten

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens jaktstopp och därmed är det grönt ljus för vargjakten i Värmland och Örebro

Kammarrätten i Göteborg upphäver förvaltningsrättens jaktstopp. Därmed ska jakten komma igång så snart som möjligt.
Kammarrätten har inte uttalat sig om själva jakten – bara om möjligheten att överklaga Naturvårdsverkets beslut. Kammarrätten konstaterar att ett sådant beslut som Naturvårds­verket har fattat inte får överklagas. Därför har det inte varit möjligt för Förvaltningsrätten i Karlstad att pröva det överklagande som domstolen fått in. Och det har inte heller varit möjligt för förvaltningsrätten att stoppa den licensjakt på varg som de båda länsstyrelserna har beslutat om och som Naturvårdsverket menar är riktig.

Tolv timmar innan den beslutade vargjakten skulle påbörjas i Värmland och Örebro stoppades den av Förvaltningsrätten i Karlstad.
Jakten hade överklagats av föreningen Nordulv och förvaltningsrätten ansåg att det var tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud var förenligt med EU-rätten. Därmed inhiberade de jakten.
Förvaltningsrättens jaktstopp överklagades av bland annat Svenska Jägareförbundet och länsstyrelserna i Värmland och Örebro till Kammarrätten i Göteborg som idag alltså gick på deras linje.

Svenska Jägareförbundet hade noterat en EU-dom som visade att Sveriges överklagandeordning i frågan var helt korrekt. Jägareförbundet uppmärksammade kammarrätten om denna dom. Om den påverkade utfallet är ännu oklart.