5 jul

Småviltavskjutning 2018 – 2019

Hej !

En av många insatser vi jägare gör för jaktens framtid är att årligen rapportera skjutet småvilt i Viltdata.
Förbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939 och den gör bland annat att vi kan följa viltstammarnas tillstånd och utveckling.

Målet i Jakten på framtiden 2024 är 40 % rapporteringsgrad per län.
För att komma dit måste fler jägare/jaktlag börja rapportera. Idag ligger länet på drygt 30 %.

I bifogad pdf står att läsa lite mer om varför vi behöver rapportera och hur man gör.

Tillsammans har vi ett fantastiskt stort jaktligt nätverk och ett ansvar för att uppfylla detta mål!
För ökad kännedom och trovärdigheten i arbetet med att nå målet är min önskan till dig som förtroendevald/ styrelseledamot att rapportera ditt/ditt jaktlags småviltavskjutning* för jaktsäsongen 2018-2019 i Viltdata.se.

 

*Det vill säga annat vilt än älg. Sker efter inloggning på

https://rapport.viltdata.se/registrera/

och på samma ställe som älgavskjutningen.
Jagar du/ditt jaktlag inte älg skapar du en egen användare för övrigt vilt, se bifogad pdf.

Ange även jaktområdets storlek och avslutningsvis görs slutrapport övrigt vilt!!!

För den intresserade bifogar jag länk till fjolårets resultat för Värmland.

https://www.viltdata.se/wp-content/uploads/2018/12/Avskjutningsrapport-2017_18-V%C3%A4rmland.pdf

Tack på förhand!     – med ditt bidrag är vi ett steg närmare måletJ
Trevlig sommar!

 

Med vänlig hälsning
Anders Fredriksson

Jaktvårdskonsulent, ansvarig småviltrapportering Värmland-Örebro
Tel: 010-58 47 242
www.jagareforbundet.se

Hur man loggar in i Viltdata