24 apr

KM I EFTERSÖK 2023

Nu är det dags för årets KM i eftersök

Söndagen den 21 maj går årets KM i eftersök. Samling i Tosseberg 09.00.
Anmälningsavgift 300:-. Ta med eget fika. Medlemskap i SJF är ett krav för deltagande

För info och anmälan: Janne Andersson 070-581 96 93
Sista anmälningsdag 14 maj.

Jägareförbundet Sunne Jaktvårdskrets

24 apr

Inbjudan till ungdomstävlingen – Kretskampen 2023!

Jägareförbundet Värmland i samarbete med Säffle- och Grums jaktvårdskretsar, inbjuder till ungdomstävlingen KRETSKAMPEN.

* När: 6 juni 2023 på Billeruds jaktskyttebana

* Kretskampen är en skytte- och kunskapstävling som är till för ungdomar i åldern 13-20 år.

* Tveka inte att ta chansen!
Låt ungdomar i din krets delta i denna kunskaps- och skyttetävling – försök att få ihop minst 1 lag per krets.

Info:
* Varje jaktvårdskrets får delta med ett eller flera lag i Kretskampen.
Laget består av 3-5 deltagare (13-20 år) samt minst 1 lagledare per lag.

* Gratis för deltagarna – respektive jvk står för ev kostnader och för tävlingen står Jägareförbundet Värmland

* De 2 bästa lagen i länsfinalen får sedan äran att delta i en regionsfinal sk SO-final

* Deltagande lag får medföra egna vapen – under överinseende av lagledaren alt används jaktskytteklubbens vapen.

* Ammunition (6,5×55, 22 lr och kal.12) tillhandahålls på banan för tävlingen.
(Egen ammunition får medtas på egen bekostnad)

* Tävlingen går av stapeln på Billeruds jaktskyttebana – tisdagen den 6 juni (nationaldagen) med start kl 09.00.

* Prisutdelningen sker efter avslutad skjutning ca kl 15:00 – beroende på antalet deltagande lag

Tävlingen består av följande moment:
* Teorifrågor – 10 frågor – 1p/rätt svar – 10p
* Avståndsbedömning som särskiljning
* Jägartrapp – 10 duvor 1p/duva – 10p
* Hare – 2 löp á 2 skott (>8 hagel=5p, 1-7 hagel =1p) – 10p
* Stående Bock på 50 m (22 lr) 5 skott (träff =2p, bom =0p) – 10p

Summa: 50 p/deltagare, 250 p/lag – Lag m flest poäng vinner!

Kontakt:
Har Ni frågor, kontakta:
Mattias Brunåker Billeruds jsk
+46 70 280 51 06
Patrik Fransson Säffle jvk
+46 70 392 05 82
Erik Eriksson ungdomsansv

Anmälan:
Anmälan av lag sker senast 28 maj – enl följande:
Vi anmäler följande lag till Kretskampen 6 juni 2023
* Krets
* Lagnamn ( ev kretsnamn)
* Deltagarnas för- och efternamn (3-5 st)
* Lagledare/kontakt (namn, mobil, epost)

Anmälan mejlas till: mbrunaker@gmail.com

Välkomna!

Hälsar Säffle- och Grums jaktvårdskretsar samt Länsföreningen Värmland

………………………

Detaljbestämmelser för tävlingsmoment
Kretskampen är en skytte- och kunskapstävling som är till för ungdomar i åldern 13-20 år.
Tävlingen arrangeras av Svenska Jägareförbundets länsförening och en jaktskytteklubb/Jvk, och syftar till att stimulera intresset för jakt och skytte hos ungdomar i kretsarna, samtidigt som det ger en chans att knyta kontakter runt om i länet (landet).
Inbjudan att delta i tävlingen går ut till berörda kretsar och dess medlemmar, vilken samlar lag bestående av ungdomar från kretsarna. Varje lag ska bestå av minst 3, max 5 deltagare. Flera lag från samma krets får ställa upp.

* Teori:
10 teorifrågor – Varje rätt svar ger 1p. Maxpoängen 50p/lag.
Varje deltagare i laget lämna egna svar. Obs! Lager får samarbeta. Tid 10 minuter.
Vid färre än 5 lagmedlemmar – lottas vem/vilka som får räkan sina svar fler gånger.
*Avståndsbedömning:
Laget avger ett gemensamt svar

* Lerduvor:
10 trappduvor per deltagare, 2 skott per platta.
Varje träffad duva ger 1p. Maxpoäng 50p/lag. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som skjuter fler gånger. Alla 50 skott ska alltså skjutas. I övrigt gäller reglemente för nordisk trapp.

*Löpande hare:
2 harlöp (4 skott/person). Totalt 10 löp (20 skott/lag). Målet är jägarexamens markmål. Varje hare beskjuts med 2 skott. >8 träffade hager ger 5p. 1-7 träffade hager ger 1p – Maxpoäng 50p/lag. Markering efter att alla i laget skjutit klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler ggr. Samtliga 20 skott ska skjutas.

* Råbock:
5 skott/person. Totalt 25 skott per lag. Målet är stillastående råbock. Avstånd 50 m, skjutning utan stöd. Endast kaliber 22lr. Varje träff inom träffområdet ger 2 p. Maxpoäng 50p/lag.
Markering efter att alla i laget skjutit klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 25 skott ska skjutas.

* Stående älg:
5 skott/person. Totalt 25 skott per lag. Målet är stillastående älgfigur på 80 m med oringat träffområde. Skjutning sker med jägarmässigt stöd. Minst klass 2 kaliber. Träff inom träffområde ger 2p. Maxpoäng 50p/lag. Markering efter att alla i laget skjutit klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 25 skott ska skjutas.

Stationerna behöver inte avklaras i någon speciell ordning. Ett lag som är klar med en station förflyttar sig till en ledig. Lagledaren/ungdomsansvarig följer med laget och ser till att momenten flyter. Laget får inte ta hjälp från någon annan än lagmedlemmar och lagledare.

Lycka till!