20 jan

Viltfoder – stödutfodring

Svahns Färg ger ett erbjudande om viltfoder

20 kg till 200 kg  fram till 24 jan

Kallt nu! Rådjuren kan behöva lite energi

Vilt foder till salu!

235:- / 20 kg
2200:- / 200 kg

Bokas hos Svahns Färg Via mail på www.svahnsfarg.se
eller sms 0702528368

Senast Ons. 24 jan – och leverans fre. 26 jan