30 sep

Varginventeringen börjar nu

Information om varginventering 2019 – 2020

Som du kanske redan vet kommer det att genomföras en dna inventering av varg även denna säsong, 1 oktober- 31 mars.

Jägareförbundet har spridit ut provrörskit till att antal affärer runt om i länet där du kan hämta de du behöver. Av bifogad karta framgår var utlämningsställena finns.
Även om du samlar och rapporterar vargspillning är det viktigt att du fortsätter att rapportera även spår och synobservationer via Skandobs.
Hoppas att du vill bidra och sprider informationen vidare till alla i jaktlaget!

Instruktioner

Vad är det för varg?
Om du samlar in 1 cm3 från den vargspillning du hittat kan du få svar på följande:
– Vilken individ det är.
– Vilket revir den tillhör.
– Var den är född.
– Hur många gånger och var den identifierats tidigare.

Ditt prov bidrar också till att fastställa hur många vargar det finns i reviret, länet och i Sverige.

Hur gör jag?

Börja med att skaffa provrör med torkmedel, blankett och in-struktioner, se länk nedan. Har du inte provrör fryser du in en liten bit vargspillning i en plastpåse tills du fått tag i provtagnings kit. Provrör ska inte frysas.

Provröret skickar eller lämnar du sen till länsstyrelsen. Inventeringen pågår 1 okt—31 mars. Provsvaret redovisas här: https://www.Rovbase.se

Detaljerad information hittar du här: https://jagareforbundet.se/vargdna/

Inlämnings ställen – Värmland – Närke

 

Lena Olsson
Administratör
Jägareförbundet Mitt
Strågatan 3
653 43 Karlstad
Telefon: 010-584 71 52
Mobil: 070-339 91 52
lena.olsson@jagareforbundet.se

www.jagareforbundet.se