Kretskampen 2015

Kretskampen moment & regler

Lagen som får ställa upp i Kretskampen ska bestå av minst 3, högst 5 deltagare som är mellan 13-20 år. Flera lag från samma krets får ställa upp.

Tävlingen består av följande moment:

 • Teorifrågor, 10 frågor; 1 p/rätt svar (max 10 p)
 • Jägartrap, 10 duvor, 1 p/duva (max 10 p)
 • Hare, 2 löp á 2 skott. (>8 hagel = 5 p, 1 – 7 hagel = 1 p) (max 10 p)
 • Stående Bock på 50 m (22 lr) 5 skott (träff = 2 p, bom = 0 p) (10 p)
 • Stående älg på 80 m, 5 skott mot oringad älg (träff = 2 p, bom = 0 p) (10 p)

Summa: 50 p/deltagare; 250 p/lag. Lag med flest poäng vinner. Vid lika resultat vinner laget med lägst medelålder (om samma kör moment avståndsbedömning)!

Detaljbestämmelser för tävlingsmoment.

 • Teorifrågor
  10 teorifrågor utformade av arrangerande krets. Varje rätt svar ger 1 p. Maxpoängen för laget är 50 p. Varje deltagare i laget lämnar egna svar. Obs! Gruppen får samarbeta! Tid 10 min. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får räkna sina svar fler gånger.
 • Lerduvor
  10 trapduvor per deltagare, 2 skott per platta. Varje träffad duva ger 1 p. Maxpoäng för laget 50 p. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som skjuter fler gånger. Alla 50 skott ska alltså skjutas. I övrigt gäller reglemente för nordisk trap.
 • Löpande hare
  2 harlöp (4 skott) per person. Totalt 10 löp (20 skott) per lag. Målet är jägarexamens markmål. Varje hare beskjuts med 2 skott. >8 träffade hagel ger 5 p. 1-7 träffade hagel ger 1 p. maxpoäng för laget är 50 p. Markering efter att alla i laget skjutit klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 20 skott ska skjutas.
 • Råbock
  5 skott per person. Totalt 25 skott per lag. Målet är stillastående råbock. Avstånd 50 m, skjutning utan stöd. Endast kaliber .22 lr. Varje träff inom träffområde ger 2 p. Maxpoäng för laget är 50 p. Markering efter att alla skjutit klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 25 skott ska skjutas.
 • Stående älg
  5 skott per person. Totalt 25 skott per lag. Målet är stillastående älgfigur på 80 m med oringat träffområde. Skjutning sker med jägarmässigt stöd. Minst klass 2 kaliber. Träff inom träffområde ger 2 p. Maxpoäng för laget är 50 p. Markering efter att alla skjutit klart. Vid färre än 5 lagmedlemmar lottas vem/vilka som får skjuta fler gånger. Samtliga 25 skott ska skjutas.

Stationerna behöver inte avklaras i någon speciell ordning. Ett lag som är klar med en station förflyttar sig till en ledig. Lagledaren/ungdomsansvarige följer med laget och ser till att momenten flyter. Laget får inte ta hjälp från någon annan än lagmedlemmar och lagledare.

Jägareförbundet Mitt
Ungdom 140618

Ladda ner PDF:
Kretskampen_moment

Ungdoms ansvarig Sunne JVK:
Åke Jansson Mobil: 070-655 65 79
E-post: styrelse@sunnejvk.se