5 sep

SVENSK ORDFÖRANDE FÖR EUROPAS JÄGARE

Svenska Jägareförbundet – 2018-09-05 16:59 CEST

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson har också blivit vald till ordförande för FACE, som organiserar sju miljoner jägare.

Torbjörn Larsson som är ordförande för Svenska Jägareförbundet valdes idag (onsdag) till ordförande för Europas jägarfederation, FACE.
– Jag känner en stor ödmjukhet inför uppgiften och stolthetatt som Svenska Jägareförbundets ordförande få arbeta för Europas sju miljoner jägare, säger Torbjörn Larsson.
Europas jägare är organiserade under paraplyorganisationen FACE, (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU). På onsdagen valdes Torbjörn Larsson till ordförande för Europas sju miljoner jägare.

– Svenska Jägareförbundet är känt för sin kunskap och framgångsrikt arbete i internationella sammanhang. Därför har förbundet succesivt fått axla mer ansvar i FACE. Nu vill medlemsländerna att jag – och Svenska Jägareförbundet – leder organisationen framåt.

En förklaring till att det blev just Svenska Jägareförbundets ordförande som också valdes till ordförande för FACE förklarar han såhär:
– Förbundet har en otrolig kunskap och vi har lyckats skapa ett stort förtroende i samhället för en klok och hållbar viltförvaltning. Vi har också lyckats bygga upp ett ömsesidigt förtroende med såväl tjänstemän som politiker i EU och varit duktiga på att bygga samarbeten och ena parterna inom FACE. Troligen är det dessa egenskaper som medlemsländerna vill se mer av, säger Torbjörn Larsson.

Han förklarar att ordförandeskapet inte bara rör de jaktliga frågorna, utan också vapen-, natur- och miljöfrågor. Frågor som ofta berör Sverige, men som beslutas på europeisk nivå.
– Jakten av idag tar alltmer avstamp i en frisk natur med hög biologisk mångfald. Jägarna spelar en oerhört viktig roll i bevarandet av naturen. Vi bidrar med inventeringar, klimatsmart kött, övervakning av invasiva arter och en hållbar jakt samt mycket annat. Detta måste EU-politikerna veta för att kunna fatta kloka beslut. Min ambition är att jägarnas röst i Bryssel ska bli tydligare och starkare, säger Torbjörn Larsson.

Fakta om FACE
FACE är den europeiska sammanslutningen av föreningar för jakt och bevarande. FACE består av nationella jägarorganisationer med 7 miljoner medlemmar från 36 europeiska länder. Sedan grundandet 1977 och med säte i Bryssel arbetar FACE främst med politisk intressebevakning gentemot Europeiska och internationella institutioner. FACE betraktas av EU-kommissionen som primär samtalspart i frågor som rör Europas jägarkollektiv. FACE utgör även sekretariatet för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för biologisk mångfald, jakt och landsbygdsfrågor. I gruppen ingår över 100 ledamöter från olika länder och politiska partier som har ett särskilt intresse för att diskutera jakt-, miljö- och landsbygdsfrågor.
Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 154 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.