15 jan

Grönt ljus för vargjakten

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens jaktstopp och därmed är det grönt ljus för vargjakten i Värmland och Örebro

Kammarrätten i Göteborg upphäver förvaltningsrättens jaktstopp. Därmed ska jakten komma igång så snart som möjligt.
Kammarrätten har inte uttalat sig om själva jakten – bara om möjligheten att överklaga Naturvårdsverkets beslut. Kammarrätten konstaterar att ett sådant beslut som Naturvårds­verket har fattat inte får överklagas. Därför har det inte varit möjligt för Förvaltningsrätten i Karlstad att pröva det överklagande som domstolen fått in. Och det har inte heller varit möjligt för förvaltningsrätten att stoppa den licensjakt på varg som de båda länsstyrelserna har beslutat om och som Naturvårdsverket menar är riktig.

Tolv timmar innan den beslutade vargjakten skulle påbörjas i Värmland och Örebro stoppades den av Förvaltningsrätten i Karlstad.
Jakten hade överklagats av föreningen Nordulv och förvaltningsrätten ansåg att det var tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud var förenligt med EU-rätten. Därmed inhiberade de jakten.
Förvaltningsrättens jaktstopp överklagades av bland annat Svenska Jägareförbundet och länsstyrelserna i Värmland och Örebro till Kammarrätten i Göteborg som idag alltså gick på deras linje.

Svenska Jägareförbundet hade noterat en EU-dom som visade att Sveriges överklagandeordning i frågan var helt korrekt. Jägareförbundet uppmärksammade kammarrätten om denna dom. Om den påverkade utfallet är ännu oklart.