4 dec

Fotografera lodjur!

Inventeringssäsongen för lodjur har nu pågått i två månader och så här långt har tre familjegrupper rapporterats, alla via jägares viltkameror. Tyvärr är det nog samma familjegrupp som fångats på alla tre platserna. Men det visar att det går att dokumentera föryngringar via viltkameror, förutsatt att de sitter på rätt plats.
Numera kan vi fullt lagligt att sätta upp viltkameror, förutsatt att de märks upp. De allra flesta jägare har sina viltkameror placerade vid saltstenar för att följa älgstammen. Men så här års avtar intresset för älg och många kameror hamnar istället i något skåp till nästa säsong.

Mitt förlag är att du istället sätter ut din kamera på en plats där du vet att lodjur brukar passera. På så sätt bidrar du till inventeringen och möjliggör jakt på lodjur.
En förutsättning för att få jaga lodjur kommande år är att vi kan visa att vi når upp till länets miniminivå 11 familjegrupper. Förra vintern hittades 10 familjegrupper. Det betyder att det inte finns utrymme för jakt i vintern enligt länsstyrelsen. Men andra län, som ligger över miniminivå, kommer att få jaga lodjur i vinter. Så din insats i vinter är viktig för att möjliggöra jakt kommande år.

Av bifogat faktablad kan du få lite tips om kameraplacering och vilka regler du bör följa. Länsstyrelsen tar gärna emot dina bilder, men för att fotot/filmen ska bli godkänd måste observationen kvalitetssäkras. Det gör länsstyrelsen genom att besöka platsen där kameran sitter och på så sätt bekräfta att bilden är tagen där. Spara alla bilder på djuren på SD kortet tills länsstyrelsen gjort sitt besök. Men glöm inte att omedelbart radera bilder på människor!

Hälsningar
Gunnar Glöersen
Jaktvårdskonsulent
Jägareförbundet Mitt
Strågatan 3 (Gräsdalen)
653 43 Karlstad

Tfn: 010-58 47 658

gunnar.gloersen@jagareforbundet.se

Blogg: http://blogg.jagareforbundet.se

Kamera info PDF  <<<