28 jan

DIGITALT ÅRSMÖTE 16:e feb 2021

DIGITALT ÅRSMÖTE
SUNNE JAKTVÅRDSKRETS

kallar till digitalt årsmöte den 16:e februari kl. 18.00

Anmälan om deltagande sker till mailadress: ordforande@sunnejvk.se

Anmälan senast 12:e februari.

Ange namn och medlemsnummer
i anmälan.

Välkomna hälsningar styrelsen.