28 jan

ÅRSMÖTE 2022

Välkomna på årsmöte i Sunne JVK

Datum: 15:e februari kl 18:00

Plats: Frykensalen Sunne Bibliotek samt digitalt via Zoom

Anmälan för de som vill delta digitalt görs till ordforande@sunnejvk.se

Anmälan senast 12:e februari, ange namn och adress