21 Dec

Intresseanmälan Laddkurs

Med prel. start februari 2018 påbörjas en laddkurs på Prästbols skola, Östra Ämtervik, om intresse finnes.

Vid intresse eller frågor, anmäl er till:

Åke Nilsson, 0705 22 75 71 alt Olle Nilsson, 0705 31 44 07

18 Dec

Sunne JVK KRETSÅRSMÖTE 2018 19.00

Frykensalen, Sunne Bibliotek 19.00

Sunne 20 feb

MOTIONER

Du som medlem har rätt att till kretsens årsmöte väcka en motion. En motion är ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Vill du påverka verksamheten och har förslag på förbättringar mm ska du skriva en eller flera motioner till kretsens årsstämma. OBSERVERA! Motionen skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast 31 december.

Via länken kan du läsa om hur du skriver din motion samt hur motionsförandet går till https://jagareforbundet.se/mitt/varmlands-lan/jagareforbundet-varmland/nyheter-varmland/2017/11/motioner/

LÄNSSTÄMMA

Jägareförbundet Värmlands länsstämma arrangeras i år av Torsby jaktvårdskrets den 24 mars 2018 i Torsby. Lokal aviseras senare.

Välkomna

18 Dec

Till medlemmar i Jägareförbundet Värmland

Hej!
Nedan följer information inför kommande kretsårsmöten i Jägareförbundet Värmland.

KRETSÅRSMÖTEN 2018

Sunne 20 feb

Alla kretsårsmötestider finns som bilaga.

MOTIONER

Du som medlem har rätt att till kretsens årsmöte väcka en motion. En motion är ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Vill du påverka verksamheten och har förslag på förbättringar mm ska du skriva en eller flera motioner till kretsens årsstämma. OBSERVERA! Motionen skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast 31 december.

Via länken kan du läsa om hur du skriver din motion samt hur motionsförandet går till https://jagareforbundet.se/mitt/varmlands-lan/jagareforbundet-varmland/nyheter-varmland/2017/11/motioner/

LÄNSSTÄMMA

Jägareförbundet Värmlands länsstämma arrangeras i år av Torsby jaktvårdskrets den 24 mars 2018 i Torsby. Lokal aviseras senare.

Vänliga hälsningar

 Jessica Larsson

Jaktvårdskonsulent
Jägareförbundet Värmland-Örebro

Strågatan 3 (Gräsdalen)
653 43 Karlstad
Telefon: 010-5847646

www.jagareforbundet.se/varmland alt. www.jagareforbundet.se/orebro
______________________________________________________

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 150 000 medlemmar. Förbundet
bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar
jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den
praktiska jakten och viltvården i Sverige.

 Bli medlem!  medlem@jagareforbundet.se 020-220010

Glöm inte rapportera vad du skjutit www.viltdata.se

 

27 Okt

Utbildningsjakt dovhjort

Till medlemmar i Jägareförbundet Värmland

Under utbildningen, som pågår under två dagar, får du lära dig mer om dovviltet och jakten på densamma, både i teorin och praktiken. Vi behandlar dovviltets biologi, historik och levnadsvanor. Stor vikt läggs också på viltvård och hur man förvaltar en dovviltstam. Olika jaktmetoder och hundanvändning kopplad till hög etik tas upp i både teorin och praktiken. Jakten sker både som vakjakt och drevjakt. Vi praktiserar urtagning, flåning och styckning. (OBS! Momentet tillvaratagande utgår om ingen dovhjort fälls).

Kursdatum: 24-25 november alternativt 8-9 december 2017

Krav:Jägarexamen samt godkänt skjutprov på älgbanan (minst brons). Ta med eget vapen klass 1 samt jaktammunition.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:
– Dovviltets biologi, historik och levnadsvanor.
– Viltvård och förvaltning.
– Inventering av en dovviltstam.
– Dovviltets anatomi.
– Jakt kopplad till hög etik.
– Tillvaratagande av skjutet dovvilt.

Kursavgift: 2995kr inkluderar mat och boende.
Instruktör är: Anders Fredriksson

Anmälan sker:
1. via webben ”https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/”. Kryssa i Örebro län och leta därefter upp utbildningen ”Utbildningsjakt dov”. OBS! Du måste ha ditt medlemsnummer tillgängligt.

2. till Anders Fredriksson telefon 0553-108 32 alternativt e-post anders.fredriksson@jagareforbundet.se

Vid frågor kontaktas Anders Fredriksson, telefon 0553-108 32.

Varmt välkommen med din anmälan! 

Ladda ner PDF