20 jul

Ang skogsbränderna

Hejsan

Med tanke på den torka som varit och bränder som blossar upp runt omkring oss så har frågan kommit på tal om vi jägare kan bidra med förebyggande åtgärder OM det börjar brinna inom jaktvårdskretsen. SÅ jag vill att vi lägger ut följande text/uppmaning på medierna:

Med tanke på den brandfara som råder vill vi jägare bidra med och ta vara på vår kunskap om skog och mark. Vi uppmanar er alla inom kretsen att jaktlagsvis tänka över situationen OM bränder bryter ut och räddningstjänsten behöver vår hjälp. Så vi vill att ni namnger möjliga påfyllningsställen för tankbilar/brandbilar, ställen som ska vara nåbara för en lastbil att nå sjö/tjärn/damm osv. Lista med tänkbara påfyllningsplatser mailas till ordförande@sunnejvk.se Exempel kan vara Östa Ämtervik, Humletorp Camping. Vi uppmanar er också att vara behjälpliga med fyrhjulingar och andra fordon vid behov, det kommer säkerligen behövas.

Hälsningar Sunne JVK