24 feb

ANMÄL VARG- OCH LODJURSSPÅR

Nu när vi äntligen fått lite spårsnö, måste vi passa på att kolla efter varg – och lodjursspår. Just nu pågår en inventering av varg i länet. Det sker genom att vargspillning och vargurin samlas in och DNA-testas. Detta sker tillsammans med Länsstyrelsen och Jägareförbundet. En anledning är att vi tror att det finns mycket mer varg i länet än de officiella siffrorna anger. Det är viktigt att fastställa enstaka individer och inte bara familjegrupper.

Om du hittar vargspår, vargspillning eller vargurin, kontakta då:

Öster om Fryken     Johnny Björk                 070 – 686 21 21

                                   Olle Nilsson                   070 – 531 44 07

Väster om Fryken    Jan Andersson              070 – 581 96 93

                                    Peter Oskarsson          070 – 535 04 52

                                   Per- Erik Eriksson         070 – 573 86 34

Även rapport om lodjursspår är viktiga att rapportera, i det fallet tas ingen DNA- analys.

Men anmäl lospår till ovanstående personer. Det är viktigt att säkerställa antalet om vi ska få fortsatt jakt på lodjur

2 feb

Insamling vargspillning

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samarbete med Jägareförbundet samla in spillning av varg i syfte att på ett vetenskapligt sätt fastställa hur många vargar som finns i Sverige. För närvarande utgår man från antalet föryngringar och omräkningsfaktorn 10. Tjugo föryngringar motsvara alltså 200 vargar.

En första teoretisk analys visar att den omräkningsfaktorn istället kan vara 8. Det betyder att antalet vargar i Sverige, om det är riktigt, är 20 % färre än det officiella. Problemet är att den teoretiska beräkningen bygger på gamla data från en tid då det fanns betydligt färre vargar i Skandinavien. Naturvårdsverket vill därför kvalitetssäkra indata i den teoretiska beräkningen. Det är där ert arbete blir viktigt. Insamlingens syfte är alltså att ta reda på hur många vargar det egentligen finns, både i reviren och utanför dessa. Alla spillningsprov kommer att DNA-analyseras och utgöra grund för framtida beräkning av vargstammens storlek. Det är viktigt att notera att spillning från kända revir ska samlas in men om det är flera vargar i sällskap ska länsstyrelsen först kontaktas. Det viktigaste är att prover även samlas in utanför kända revir så att vargar som ännu inte etablerat sig kommer med i inventeringen. Det är framför allt storleken på den kategorin vargar forskarna inte har färska data på. Men även det totala antalet vargar i reviren är givetvis intressant att fastställa.

Provrör för provtagning med instruktion har lämnats till kretsens rovdjursansvarige. Den som vill bidra till inventeringen ska därför kontakta den rovdjursansvarige i kretsen när ni finner vargspillning.

Det är mycket viktigt att vi engagerar oss i denna insamling och att så många prover som möjligt samlas in. Insamlingen pågår t o m 31 mars. Kan eventuellt bli förlängning.

Högsta förvaltningsdomstolens dom har klarlagt att vi kan jaga varg för att minska påverkan bl.a. på våra intressen. Inventeringen är i det sammanhanget mycket viktig för att länsstyrelserna ska ha ett så bra underlag som möjligt när de fattar beslut om jakt. Ju
fler vargar vi kan påvisa, ju större är det jaktliga utrymmet.

Vi hoppas att du vill bidra och därför rapporterar när du hittar vargspillning. Är det flera djur i sällskap kontaktar du länsstyrelsen. Är det en ensam varg kan du även kontakta kretsens rovdjursansvarige eller Jägareförbundets kontor för länet. Det är mycket viktigt att du inte sprider ditt eget DNA till spillningen. Om du plockar upp den själv, tar du upp den med t ex en plastpåse. Om ingen kan hämta den direkt fryser du in den. Det är också viktigt att du anger var du hittade den, län, kommun, församling, plats och anger koordinat.

Kretsarnas rovdjursansvariga
Mats Persson 070-1521759 Storfors
Anders Sätterman 070-525 20 12 Munkfors
Nicklas Backelin 076-8290021 Eda
Bernt Runnelid 0703/611899 Finnskoga-Dalby
Martin Lindblom 073-2506310 Grums
Stig Berglund 070-6966323 Torsby
Bertil Forslund 070-3082559 Kil-Forshaga
Nils Uno Lilja 070 328 64 37 Hagfors
Tommy Sander 070-6075397 Kristinehamn
Anders Bäcker 070-6292503 Hagfors
Jonola Hagström 0705-818746 Norra Ny
Dan Helmersson 0703-522355 Karlstad-Hammarö
Inge Gustavsson 070-6508094 Kil-Forshaga
Carl-Henrik Johansson 070-2231801 Arvika
Allan Andersson 070-6726033 Kristinehamn
Lennart Arvidsson 070-3721977 Filipstad
Stig Norman 070-3168831 Torsby
Jan Andersson 070-5819693 Sunne
Länsstyrelsens områdesansvariga:
Per Larsson 010-224 72 41
Elizabeth Hansson 010-224 72 50
Fredrik Wilde 010-224 72 48
Urban Mossberg 010-224 72 42

Hälsningar
Gunnar Glöersen
Jaktvårdskonsulent, Jägareförbundet Mitt
Strågatan 3 , 653 43 Karlstad

Tfn: 0553-108 31
Mobil: 070-33 00 658
gunnar.gloersen@jagareforbundet.se