2 feb

Kretsårsmöte 23 feb kl 19.00

Jägareförbundet Sunne Jaktvårdskrets
inbjuder medlemmar och valda ombud till

Kretsårsmöte

Fryxellska skolan, Aulan
tisdagen 23 februari kl 19.00

Kaffe

Välkomna!