20 jan

Angående kronviltföreläsningen den 26 jan. kl 18.30 Aulan, Fryxellska skolan.

Kronvilt har blivit ett allt vanligare inslag i vår natur här i Fryksdalen. Man kan se både spår och skogsskador efter kronvilt. En typisk skada är barkskador på unggranar, något som kan bli ganska omfattande.

Det är inte bara sydöst om Fryken man kan se kronhjortar, även om det har vanligast med kronvilt där. I Gårdsjöområdet har det varit kronvilt en längre tid. Där sydöst om Fryken, har man bildat ett kronhjortsskötselområde för ett par år sedan. Detta är en förutsättning för att få utöva jakt på hjortarna. På hjortkalv är det allmän jakttid.
Nu har vi kronvilt både nordöst om Fryken och på västra sidan om sjön. Under hösten har flera tagit upp frågan, om det inte skulle vara möjligt att bilda kronhjortsskötselområde på västra sidan om Fryken.
Frågor, som hur stor population av kronvilt det bör vara, hur stor areal som är lämplig mm för att bilda ett skötselområde, har ställs.
Med anledning av detta har Sunne JVK inbjudit jaktvårdskonsulent Johan Stedt, som kommer att föreläsa om kronviltets biologi, förvaltning, skador på skog och gröda mm.
Kom och lyssna på Johan, så vi kan få en bra grund att stå på, om det ska bildas kronhjortskötselområden i framtiden

11 jan

Föreläsning om Kronhjort 26 jan kl 18.30

Jägareförbundet Sunne bjuder in till föreläsning om kronhjort

Kronhjorten är på stark frammarsch i Värmland. För att förvalta en kronhjortsstam krävs både kunskap och samarbeten mellan olika intressen.

Under kvällen kommer Johan Stedt, jaktvårdskonsulent att föreläsa om:

  • Kronhjortens biologi
  • Förvaltning av en kronhjortsstam
  • Kronhjort och skador på skog och gröda

Passa på att komma och lyssna och diskutera denna spännande viltart!
När & Var: Tisdagen den 26 januari kl 18:30. Fryxellska skolan, Sunne

Längd: ca 2 timmar