4 feb

Kretsårsmöte 19 feb

Sunne Jaktvårdskrets

inbjuder medlemmar och valda ombud till

KRETSÅRSMÖTE

Fryxellska skolan, Aulan

Torsdag 19 feb. kl 19.00

Kaffe.  Välkomna